Svaret ligger på nettet

Når man ikke rigtig kender svaret på noget i dag, er man alt andet lige også meget hurtig til at hive sin telefon frem for at finde frem til svaret. Det er alt andet lige også det, som var meningen med internettet, at man kunne dele informationer og lignende hurtigt med hinanden, og man ikke havde behov for at skulle ringe rundt og så videre. Der er også mange som bruger til at finde vej med, og det er sådan noget man kan gøre på sine smarttelefoner i dag. Hvor man kan få sit kompas frem, og så kan man rent faktisk se at man bevæger sig på kortet. Så det er også blevet en del nemmere at finde vej frem nu, hvor man har muligheden for at se det hele på sin smarttelefon. Så er det slut med at rende rundt og ikke kunne finde vej, for det er også kort som strækker sig til Europa og andre steder i dag.