Et tætpakket lille samfund

En positiv ændring til Danmark

Generelt kan danskerne, og hele landet Danmark, lære utrolig meget af at beskue de omkringliggende kulturer, for at få et indblik i hvordan den danske borger kan være med til at skabe en knap så ekskluderende mentalitet overfor ikke blot hinanden som medborgere, men også overfor fremmede der kommer til landet, og blot ønsker at prøve at blive integreret på en ordentlig og velfungerende måde. Hvis der ses på mange af de små og mindre kommunale samfund, der ofte kan skabes på den måde byerne er lavet på i for eksempel Portugal og syd Spanien, så ses der hurtigt en bestemt måde, hvorpå beboerne og husene skaber klynger omkring i de små snoede gadeforløb, og på denne måde bliver det en form for et lille socialt samfund, med masser af interaktion og udfoldelse udadtil.